Descobre cánto podes aforrar coa Enerxía Energanova

Axudámosche a calcular o aforro dunha bomba de calor en comparación co teu sistema de climatización actual

Que necesidades queres cubrir con EERR?

Baixa Temperatura (30‐35ºC)
Media Temperatura (35‐45ºC)
Alta temperatura (45‐55ºC)
Moi alta temperatura (55‐65ºC)
O prezo actual considérase a suma do termo variable e o fixo con imposto (importe total que aparece na factura)

Prezo total da instalación

Os prezos foron calculados tendo en conta os datos aportados no formulario. Trátase de prezos aproximados, non vinculantes e sen IVA.

Investimento

Prezo instalación de Bomba de Calor de
Prezo instalación de
Prezo instalación de Ventilación
Prezo instalación de Fotovoltaica
Total de instalación de sistemas

Custo anual dos sistemas de climatización

Bomba de Calor
% Aforro Anual

Fotovoltaica

Factura Anual
Aforro Anual
% Aforro Anual

Estes son prezos "chave en man". É dicir, inclúen a instalación, permisos, posta en marcha e legalización dos sistemas.

Aínda que para estes sistemas existen distintas liñas de axuda e subvencións, non se contemplaron no prezo. Recibir este tipo de axudas pode reducir moito o investimento necesario. Por iso, desde Energanova informámosche acerca das axudas ás que che podes acoller e tramitámolas por ti.

Os nosos clientes xa se están aforrando un de enerxía usando os sistemas seleccionados

¿Sabes que existen subvenciones de hasta un 80% para autoconsumo fotovoltaico y climatización renovable?

  Si quieres conocer cuánto es el importe subvencionable para tu proyecto déjanos tus datos y te informamos

  Nombre
  Teléfono
  Email
  Provincia
  Localidad