Xeotermia: Aforra ata -80% en calefacción|Energanova

Que é a xeotermia?

A xeotermia é a enerxía limpa e 100% renovable que se atopa baixo os nosos pés

Xeotermia

A xeotermia é unha das enerxías renovables máis fiables e predicibles.
Témola dispoñible baixo os nosos pés as 24 horas do día, durante 365 días ao ano.

Tanto durante unha vaga de frío no inverno coma de calor no verán, o subsolo mantense a unha temperatura constante todo o ano (15-18ºC). Esta temperatura do subsolo é máis alta que a temperatura exterior no inverno e máis baixa que a temperatura exterior no verán.
Cun sistema de climatización xeotérmico conseguiremos aproveitar esa enerxía para obter calefacción, refrixeración e auga quente todo o ano.
E todo sen que existan apenas consumos. Xa que cun mínimo o 80% desa enerxía é GRATUITA e RENOVABLE.
.

Compoñentes básicos dun sistema de climatización con xeotermia

Captación xeotérmica

 • Captación vertical pechada
 • Captación vertical aberta
 • Captación horizontal pechada
Captación vertical pechada

Consta dunha ou varias perforacións nas que se introducen unhas tubaxes plásticas (sondas) a unha profundidade de entre 80 e 150 metros. Por estas sondas circula un fluído que capta a enerxía acumulada baixo terra e trasládaa á bomba de calor. É a opción máis utilizada. Necesita pouco espazo, non está limitada para achegar frío ou calor e a legalización é rápida e sinxela.

Captación vertical aberta

Require dun acuífero, río ou lago para extraer a auga que achegue a enerxía necesaria ao circuíto de captación. Aínda que é a que ten un maior rendemento, o seu uso non é moi habitual. O principal motivo é que os recursos necesarios non adoitan estar dispoñibles. Ademais, a legalización pode chegar a ser moi lenta e complexa.

Captación horizontal pechada

Consta dunhas tubaxes plásticas enterradas ao longo do terreo a 1,5-3 metros de profundidade. Necesita un terreo libre equivalente a 2-2,5 veces a superficie da vivenda. É a máis económica, pero a que presenta un menor rendemento, xa que lle afectan as condicións climáticas exteriores. Ademais, non é recomendable en instalacións que necesiten refrixeración.

Bomba de calor xeotérmica

A bomba de calor xeotérmica precisa dun sistema de captación para extraer a enerxía acumulada no subsolo.
A bomba de calor consegue transformar a enerxía acumulada no subsolo en enerxía útil para o teu fogar. Para facelo, só precisa dun pequeno consumo eléctrico.

Como funciona unha bomba de calor geotérmica?

Funcionamento xeotermia

A bomba de calor consegue aproveitar a temperatura estable do subsolo e a transforma en enerxía útil para o fogar.
Cun consumo moi reducido, subministra calefacción durante o inverno, refrixeración no verán e auga quente durante todo o ano, para piscinas.

 • CALEFACCIÓN, AQS E PISCINA
 • REFRIXERACIÓN ACTIVA
 • REFRIXERACIÓN PASIVA

Durante a época de inverno, aprovéitase a calor do terreo e trasládase á vivenda.

As sondas captan a calor do subsolo a través do fluído que circula polo seu interior e o trasladan á bomba de calor.

A bomba de calor utiliza esta enerxía e, cun mínimo consumo eléctrico, alcanza a temperatura necesaria para quentar a vivenda, producir auga quente sanitaria e incluso quentar a piscina.

Ademais de proporcionar calor no inverno, a enerxía xeotérmica ten a posibilidade de utilizarse no sentido inverso, é dicir, para refrixerar a vivenda durante os días cálidos.

Ao operar en modo refrixeración, a bomba de calor inverte o seu funcionamento. Capta a calor da vivenda e realiza un intercambio co circuíto de pozos. Para facelo só precisa un pequeno consumo eléctrico do compresor.

Neste caso, o circuíto de pozos é o foco frío, dado que se atopa a menor temperatura que a vivenda, e esta última é o foco quente.

Deste xeito, conséguese refrixerar a vivenda para ter unha temperatura de confort.

Unha das vantaxes da xeotermia, fronte a outras bombas de calor, é a posibilidade de refrixerar a túa vivenda de forma gratuíta, a través do coñecido como frío pasivo gratuíto ou “free cooling”.

O frío pasivo consiste nun intercambio directo de temperatura entre o circuíto de captación e o circuíto de emisión da nosa vivenda.

No verán, a temperatura do subsolo é menor cá temperatura da vivenda. Ao producirse este intercambio de temperatura entre ambos circuítos, conseguimos “ceder o frío” do subsolo á nosa instalación de chan radiante ou ventiloconvectores. Deste xeito, redúcese a temperatura interior da vivenda en torno a 2-3ºC. A bomba de calor mantense apagada, polo que non hai ningún consumo.

Esta opción é especialmente útil en zonas de clima temperado, onde as necesidades de refrixeración non son moi altas, e en vivendas ben illadas.

Vantaxes da xeotermia

A bomba de calor precisa dun pequeno consumo eléctrico para climatizar a vivenda. Se producimos esa enerxía con paneis fotovoltaicos o consumo será case nulo.

Ao non ser necesario ningún tipo de combustión, case non requiren mantemento. Tampouco os custos asociados a este servizo.

As bombas de calor son equipos deseñados para funcionar durante 20 ou 25 anos, mantendo a súa eficiencia.

A bomba de calor proporcionarache calefacción en inverno, refrixeración no verán, e auga quente durante todo o ano. Non precisas nada máis.

A xeotermia permite refrescar o ambiente da túa vivenda de xeito completamente gratuíto. Sen consumos da bomba de calor.

Investir nun sistema de enerxía renovable aportará un maior valor á túa vivenda.

Utilizar a enerxía gratuíta dispoñible no medio ambiente aportarache autosuficiencia enerxética. Apenas dependerás dun subministro externo.

Unha casa adoita ser a nosa vivenda durante moitos anos. O noso planeta vai ser o noso fogar toda a vida. É bo para a túa economía e bo para o planeta.

A enerxía xeotérmica sempre está dispoñible. Sempre disporás da enerxía que precises, 24 horas ao día, 7 días á semana.

Existen distintas axudas e bonificacións para a xeotermia. Dende subvencións para a súa instalación, bonificacións do IBI ou deducións fiscais.

Podemos axudarche se te atopas en calquera destas situacións

Vivenda nova?

Estás a construír ou tes pensado construír a túa vivenda. Gustaríache gozar dunha temperatura agradable tanto no verán coma no inverno, sen estar pendente da factura. Buscas a mellor solución para hoxe e sempre.

Mellora enerxética?

Queres renovar o teu vello sistema de calefacción. Buscas reducir o gasto enerxético sen renunciar ao confort. Estás disposto a investir nun sistema máis moderno, sempre que dito investimento sexa amortizado co aforro xerado.

Es un arquitecto?

Podemos axudarche co teu proxecto sen custo algún para ti. Buscaremos a mellor solución para o teu cliente. Cando a teñamos, o noso departamento de enxeñaría facilitarache o cálculo, deseño e xustificación do proxecto.

Canto custa a xeotermia?

Saber canto custa un sistema de calefacción e climatización xeotérmica é moi imporante se estás valorando instalar este sistema na túa vivenda.

Existe moita información sobre a xeotermia, pero apenas se fala dos diferentes factores que condicionan o prezo do sistema completo.

Respecto á bomba de calor, hai unha gran variedade de marcas e modelos. Os prezos entre unhas e outras son moi dispares. Ás veces resulta complicado entender a qué se debe esta diferenza de prezos.

Ademais, debemos ter en conta outros elementos da instalación que supoñen entre o 55% e o 75% da instalación.

Esta falta de información pode xerar confusión se estás pensando en instalar xeotermia na túa vivenda.

Guía de prezos da xeotermia

Para axudarche a ter máis claridade acerca do prezo da xeotermia para unha vivenda unifamiliar, creamos esta sinxela guía.

Hai tres tipos de sistemas de captación: vertical pechada, vertical aberta e horizontal pechada.

Das tres opcións, a captación vertical pechada é con diferenza a máis habitual, malia implicar tamén un maior custo.

O custo da captación está condicionado por diferentes factores, como a zona na que se realiza a instalación e o tipo de terreo. Non obstante, de media o prezo de perforación está en torno aos 40€ por metro lineal. Neste prezo están incluídas as sondas de captación.

Tamaño da vivenda: 100m2

 • Potencia bomba de calor: 5kW
 • Metros de perforación: 1 pozo x 75m
 • Prezo: 3.300€

Tamaño da vivenda: 150m2

 • Potencia bomba de calor: 7,5kW
 • Metros de perforación: 1 pozo x 110m
 • Prezo: 4.750€

Tamaño da vivenda: 200m2

 • Potencia bomba de calor: 10Kw
 • Metros de perforación: 1 pozo x 150m
 • Prezo: 6.300€

Tamaño da vivenda: 250m2

 • Potencia bomba de calor: 12,5Kw
 • Metros de perforación: 2 pozos x 90m
 • Prezo: 7.740€

Tamaño da vivenda: 300m2

 • Potencia bomba de calor: 15Kw
 • Metros de perforación: 2 pozos x 115m
 • Prezo: 9.660€

*Datos orientativos tomando como referencia unha vivenda nova e un terreo cunha capacidade de extracción térmica en torno a 50/60W por metro lineal e un COP da bomba de calor de 5.

Para executar un sistema de captación xeotérmico é necesario contar cun permiso do organismo competente en cada Comunidade Autónoma.

Cada solicitude de permiso require dun proxecto único.

O custo da redacción, presentación e taxas do proxecto para unha vivenda unifamiliar pode variar entre 400€ y 600€.

A bomba de calor é o principal compoñente dunha instalación xeotérmica e normalmente o de maior custo.

Os prezos dunha bomba de calor dependen fundamentalmente da marca, a potencia e as prestacións.

Un dos factores que máis incide no prezo da bomba de calor é o tamaño da vivenda, xa que xunto coa zona climática, determina a potencia necesaria da bomba de calor.

Tamaño da vivenda: 100 m2

 • Potencia bomba de calor: 5kW
 • Prezo: 6.000€ – 9.000€

Tamaño da vivenda: 150 m2

 • Potencia bomba: 7,5 kW
 • Prezo: 8.000€ – 12.000€

Tamaño da vivenda: 200 m2

 • Potencia bomba de calor: 10Kw
 • Prezo: 8.000€ – 12.000€

Tamaño da vivenda: 250m2

 • Potencia bomba de calor: 12,5Kw
 • Prezo: 10.000€ – 18.000€

Tamaño da vivenda: 300m2

 • Potencia bomba de calor: 15Kw
 • Prezo: 10.000€ – 18.000€

Nunha instalación xeotérmica, ademais da captación e a bomba de calor, existen unha serie de compoñentes necesarios.

Un deles é o acumulador de AQS, que é un elemento imprescindible en calquera vivenda. O prezo dun acumulador de AQS depende fundamentalmente do volume de acumulación,así como o tipo de acumulador e os materiais empregados.

Para determinar o volume de acumulación de AQS nunha vivenda calculamos unhas necesidades de entre 40-50 litros por persoa.

Prezo do acumulador de AQS en función do número de persoas e do modelo

Número de persoas ata 4

 • Volumen ACS: 200l
 • Prezo: 1.150€

Número de persoas 5-10

 • Volumen ACS: 300l
 • Prezo: 1.450€

Número de persoas 10-20

 • Volumen ACS: 500l
 • Prezo: 1.850€

Número de persoas máis de 20

 • Volumen ACS: 700l
 • Prezo: 2.500€

As instalacións de xeotermia, ademais dun acumulador de AQS, habitualmente contan cun acumulador de inercia.

O uso deste tipo de acumuladores serve para optimizar o funcionamento do compresor da bomba de calor, xa que reduce o número de arrancadas e paradas. Isto incide no consumo e, sobre todo, na vida útil da bomba de calor.

Potencia 5Kw

 • Bomba de calor con compresor inverter: 100l
  • Prezo: 650€
 • Bomba de calor con compresor on-off: 200l
  • Prezo: 780€

Potencia 7,5Kw

 • Bomba de calor con compresor inverter: 100l
  • Prezo: 650€
 • Bomba de calor con compresor on-off: 200l
  • Prezo: 1.150€

Potencia 10Kw

 • Bomba de calor con compresor inverter: 100l
  • Prezo: 650€
 • Bomba de calor con compresor on-off: 200l
  • Prezo: 1.485€

Potencia 12,5Kw

 • Bomba de calor con compresor inverter: 100l
  • Prezo: 780€
 • Bomba de calor con compresor on-off: 200l
  • Prezo: 1.485€

Potencia 15Kw

 • Bomba de calor con compresor inverter: 100l
  • Prezo: 780€
 • Bomba de calor con compresor on-off: 200l
  • Prezo: 2.165€

Normalmente os traballos de instalación para unha vivenda unifamiliar de tamaño medio requiren de 2 profesionais durante uns 6-7 días (incluída a captación)

Isto suporía un custo aproximado de entre 2.000€ e 2.500€.

Coñece as subvencións que actualmente están en vigor no noso país para a instalación de xeotermia:

 • Axudas para o autoconsumo, almacenamento e sistemas térmicos con enerxías renovables ( RD 477/2021)

Estas axudas aprobadas polo goberno en xuño do 2021 subvencionan a instalación de xeotermia para climatización e/ou auga quente sanitaria en vivendas.

A contía subvencionable en instalacións xeotérmicas de circuíto pechado é de 2.250€/ Kw instalado ata un máximo por vivenda de 13.500€ .

Estas axudas estarán vixentes ata o 31 de decembro de 2023, pero como vén sucedendo nas últimas convocatorias, as subvencións son de concorrencia non competitiva, é dicir, tramitaranse por orde de entrada no rexistro e ata o esgotamento do crédito, por tanto, é importante presentar a subvención canto antes.

As datas de inicio para presentar as solicitudes varían dependendo das comunidades autónomas.

Estas son as comunidades autónomas que xa publicaron as súas datas:

 • Rexión de Murcia: 3 de novembro 2021
 • Comunidade de Andalucía: 2 de decembro 2021.
 • Comunidade de Castela e León: 17 xaneiro 2021
 • Comunidade Generalitat Valenciana: 29 de outubro do 2021.
 • País Vasco: 11 de novembro 2021.
 • Comunidad de Galicia: 15 de decembro 2021
 • Baleares: 20 de setembro 2021.
 • Comunidade de Madrid: 16 de novembro 2021.
 • Comunidade de Canarias: 29 de outubro 2021.
 • Aragón: 13 de decembro 2021.
 • Cataluña: 2 de decembro 2021.
 • Principado de Asturias: 2 de xaneiro 2022.
 • Castilla la Mancha: 22 de decembro 2021.
 • Navarra: 10 de novembro 2021.
 • Extremadura: 26 de xaneiro 2022.

Ademais destas subvencións coas que verás reducido considerablemente o teu investimento inicial, debes saber que existen importantes deducións fiscais e bonificacións do IBI (ata un50% dependendo do concello no que nos atopemos).

Desde Energanova informarémosche de todas estas axudas e se o desexas tramitarémolas por ti de maneira gratuíta.

Queres calcular ti mesmo o prezo da xeotermia para a túa vivenda?

Desenvolvemos a primeira calculadora que che permite estimar o investimento e o aforro do teu proxecto.

A mellor enerxía é a que transmiten os nosos clientes

 • Todos
 • Aforro
 • Fiabilidade
 • Profesionalidade
 • Velocidade
J

Grandes profesionais, puntuais, minuciosos co traballo e moi serios. Volverei contratalos para outro proxecto. Grazas.

Jesús González
20 Agosto 2021
C

Puxémonos en contacto con Energanova porque queríamos cambiar a nosa vella caldeira de gas por un sistema máis eficiente e respectuoso co medio ambiente. Nótase que son especialistas neste tipo de traballos, xa que demostraron ser moi profesionais en todo momento.

Carlos Martín
19 Setembro 2020
F

Energanova é unha empresa seria, que en todo momento nos explicou e axudou en todo o relacionado coa instalación fotovoltaica. E a instalación quedou perfecta, buscaron solucións específicas para un espazo moi reducido. 100% aconsellables.

Fernando Mejuto García
01 Xuño 2021
L

Colaboramos dende fai tempo coa empresa Energanova, para todos os nosos proxectos, tanto de xeotermia coma de aerotermia con fotovoltaica. En cada traballo que executan, amosan experiencia, profesionalidade e seriedade, dende a redacción inicial do proxecto ata a instalación final. Teñen un grande equipo técnico e comercial que asesora en cada unha das fases cara a mellor solución enerxética, trasladando sempre o seu amplo coñecemento. Traballan coas mellores marcas e coidan moito do deseño e da estética. Seguiremos colaborando con eles e por suposto recomendándoos a cada persoa ou empresa que necesite levar a cabo calquera instalación de enerxías renovables.

La I Desing
07 Outubro 2021
T

Excelente servizo. O asesoramento que ofrecen é de 10 cunha execución moi profesional. Completamente recomendables.

Tony Doval
23 Xuño 2021
J

Excelente trato, grande profesionalidade e un equipo dedicado a buscar as mellores solucións, tanto técnicas coma económicas para o cliente.

José Luis Santamaría
05 Outubro 2021
A

Realicei con Energanova unha instalación xeotérmica con fotovoltaica e estamos moi satisfeitos tanto coa execución coma cós consumos. Sobre todo, agora que a electricidade está polas nubes e nós pagamos 20€ ao mes. Empresa aconsellable 100% en tódolos aspectos.

Alejandra González
11 Setembro 2021
A

Gran servizo posvenda e moi rápido!!

Alberto López
06 Marzo 2021
M

A xeotermia instalada máis placas fotovoltaicas, todo un acerto. O confort e consumo enerxético que nos garantiron cumpriuse, e malia a nosa desconfianza inicial cara este tipo de enerxías renovables, agora só podemos dicir que as recomendamos 100%.

Marco Vaq
16 Marzo 2021
P

Moi profesionais!

Proyectopía La vivienda modular a tu medida
25 Xullo 2021
A

Traballei con Energanova na rehabilitación dunha vivenda e estou moi contenta coa miña escolla. É unha empresa achegada e profesional. Contan cun gran equipo que explica detalladamente tanto ó arquitecto, arquitecto técnico e construtor como á propiedade as prestacións de todo antes, durante e despois da obra. Moi aconsellable!

Alba Balmaseda
23 Abril 2021
C

Grande empresa e rapidez na instalación, renovamos a nosa antiga máquina de xeotermia por unha das mellores no mercado. O aforro é impresionante e a factura da luz caeu radicalmente, pero para min o mellor é a atención posvenda, aténdente en calquera momento as dúbidas tanto telefónicas como presenciais. Un 10 para vós.

Carlos Vallejo
03 Febreiro 2021
C

Podo dicir que se trata dunha empresa na que en todo momento tanto o asesoramento técnico, coma o trato profesional foi acorde ás miñas necesidades. Simplemente dicir que se estades pensando en instalar unha calefacción/clima non dubidedes en tomalos como opción, porque sen dúbida trátase dunha empresa solvente e seria, o cal nos tempos que corren moitas veces é complicado de atopar. Grazas Energanova!

César González
18 Xullo 2020
J

Pincheiro AT, o noso complexo de apartamentos en A Pobra do Caramiñal, apostaba polas enerxías renovables, especialmente xeotermia e fotovoltaica. Podemos certificar que Energanova cumpriu enormemente todas as nosas expectativas. Constatar, e isto é difícil, a honestidade desta empresa, xa que o presupostado corresponde exactamente co que nos facturaron. Só cabe dicir por parte de Pincheiro AT que nos sentimos en boas mans tanto polo realizado en obra coma polo seguimento puntual que teñen feito ata o de agora e que seguen a facer.

José Barroso Castro
02 Outubro 2021
M

Excelente calidade prezo. A instalación que nos puxeron saíu máis que rendible, economicamente e en confort na casa!

Marcos
21 Maio 2020
R

A empresa funciona ben, ofrecen distintas alternativas despois de estudar a túa problemática, respondendo e aclarando todas as dúbidas que poidas ter. Resposta rápida e eficiente, bos profesionais e una adecuada documentación e información sobre o funcionamento da instalación. Ocúpanse de toda a tramitación administrativa incluídas as subvencións. Moi satisfeitos!

Román Lago
17 Xullo 2020
S

Excelente empresa. Contactamos con eles e rapidamente se desprazan á túa vivenda para ver cal é a instalación idónea para a mesma, resolvendo calquera tipo de dúbida que poidas ter. Mellores prezos que se a comparas con outras empresas de enerxías renovables. Instalación rápida e ben executada. No meu caso pedín a subvención ao Inega, e como son unha empresa instaladora autorizada, eles encárganse de todo e son os primeiros en conseguila para que non quedes sen ela. Se tivera que facer calquera instalación contactaría con eles sen dúbida.

Sandra
07 Maio 2021
M

Asesoráronme e informáronme durante todo o proxecto dun xeito moi profesional, axudándome tamén na xestión da subvención. Atención personalizada e seguimento despois da instalación para obter o máximo aproveitamento da mesma. Creo que é a forma de pasármonos ás enerxías renovables, superando o estrés e as inseguridades que poidamos ter. ENERGANOVA 100% recomendable!!!!

María Soliña Opera
05 Agosto 2020
C

Rápida resposta e excelentes profesionais, recomendados sen dúbida

Cova Charlin Villanueva
01 Outubro 2021
D

Fixen a climatización da miña vivenda con bomba de calor xeotérmica (iDM), chan radiante e paneis fotovoltaicos con Energanova. Estamos moi contentos co resultado. Como empresa son moi serios e profesionais, souberon aconsellarme en todo momento. Con esta instalación a vivenda é moi confortable e o consumo é moi reducido. É unha empresa 100% aconsellable.

Da Pereira
15 Setembro 2020
M

Só temos boas palabras en referencia á solución aportada por Energanova. No noso caso, aerotermia e paneis solares. Por fin, a nosa casa está quente en inverno e fresca no verán, cun custo mensual moi por debaixo do que ata onte viñamos pagando. Recomendo encarecidamente a Energanova para unha solución adecuada ás vosas necesidades.

Manuel Vera
06 Maio 2020
K

Excelente experiencia con Energanova. Cumpriron cos prazos, todo o persoal foi moi profesional, o traballo for limpo e moi rápido tanto para a xeotermia como para as placas fotovoltaicas. Nós solicitamos as axudas da Xunta e eles encargáronse de xestionalo por completo. Encantados de telos escollido, tanto polo trato como polo resultado da instalación.

Karla Álvarez
06 Outubro 2021
P

Logo de querer investir en fotovoltaica, púxeme a buscar en internet empresas que puidesen darme presupostos, ata que atopei Energanova. Dende o principio, Javier atendeume coma un cliente desexa ser atendido, con paciencia e respecto, pois non todo o mundo sabe o que é un panel solar, un inversor, etc. Energanova paga a pena, son de confianza. Grazas.

Poery
13 Agosto 2020
V

Dende fai uns meses contamos na casa cun sistema de aerotermia e fotovoltaica instalado pola empresa Energanova. Sobre os aforros, ata o momento baixounos a factura da luz nun 70% e xa non temos que encargar máis gasóleo!! Se alguén se anima a instalar renovables, recoméndolle que busque unha empresa profesional. Nós estamos moi contentos coa nosa escolla

Victoria Pérez
08 Xaneiro 2021
G

Excelente: gran profesionalidade, tanto no traballo administrativo para conseguir permisos e subvencións, como no técnico para instalar os equipos. Sempre pendentes ademais do funcionamento correcto da instalación, e de calquera incidencia.

Gabriel Gijarro
19 Febreiro 2021
B

Vou contar a miña experiencia con esta empresa de enerxías renovables. Antes que nada, teño que dicir que sempre me teño considerado una persoa “difícil” como cliente, que esixe seriedade e profesionalidade en todos os servizos que contrata e en especial para a miña vivenda. Pois ben, teño que dicir que nesta ocasión a miña satisfacción é máxima e quero dar os meus parabéns a través deste comentario a todo o equipo de Energanova pola súa profesionalidade. Non é fácil atopar hoxe en día empresas que fagan as cousas ben, e teño que dicirvos que esta empresa fainas moi ben.

Begoña Romero
15 Febreiro 2021
P

Moi satisfeito con esta empresa. Asesoráronme e informáronme durante todo o proxecto dunha maneira moi profesional, son moi bos tecnicamente e nótase que teñen moita experiencia. Esteticamente coidaron ata do último detalle para que a instalación quedase integrada na vivenda e os cables o máis disimulados posible. Tiven outras propostas ao principio máis económicas, pero ao final ata me conseguiron unha subvención que cubriu unha boa parte do presuposto. En resumen, ENERGANOVA 100% aconsellable

Pablo Rubal
16 Outubro 2020
Y

Bos profesionais e moi áxiles. Instalei unha fotovoltaica con eles e estou encantado.

Yago Lorenzo
19 Maio 2020
S

Boa experiencia, bo traballo, cumprindo cos prazos e todo funcionando á corrección. Moi contentos e aínda máis agora coa suba da luz! Tamén nos facilitaron o monótono proceso das axudas á Xunta. Animo á xente a escoller esta empresa! Boaa elección

Silvia Jenuario
27 Outubro 2021
J

Por fin, unha empresa que da o que me ofrecera, é difícil…, pero se ao final atopas unha empresa así, con grandes profesionais, o resultado é moi satisfactorio.

José Antonio Sánchez González
15 Maio 2020
E

Quedamos encantados coa instalación. Queríamos uns emisores térmicos para a casa no pobo e todo saíu perfecto, funcionan moi ben. A instalación foi moi sinxela e rápida. Cumprindo á perfección co que nos ofertaron. Moi profesionais e atentos. Volveremos traballar con eles.

Esther Aguín Martínez
05 Agosto 2021
V

Dende fai uns meses contamos na casa cun sistema de aerotermia e fotovoltaica instalado pola empresa Energanova. Sobre os aforros, ata o momento baixounos a factura da luz nun 70% e xa non temos que encargar máis gasóleo!! Se alguén se anima a instalar renovables, recoméndolle que busque unha empresa profesional. Nós estamos moi contentos coa nosa escolla

Victoria Pérez
08 Xaneiro 2021
C

Grande empresa e rapidez na instalación, renovamos a nosa antiga máquina de xeotermia por unha das mellores no mercado. O aforro é impresionante e a factura da luz caeu radicalmente, pero para min o mellor é a atención posvenda, aténdente en calquera momento as dúbidas tanto telefónicas como presenciais. Un 10 para vós.

Carlos Vallejo
03 Febreiro 2021
M

Excelente calidade prezo. A instalación que nos puxeron saíu máis que rendible, economicamente e en confort na casa!

Marcos
21 Maio 2020
M

Só temos boas palabras en referencia á solución aportada por Energanova. No noso caso, aerotermia e paneis solares. Por fin, a nosa casa está quente en inverno e fresca no verán, cun custo mensual moi por debaixo do que ata onte viñamos pagando. Recomendo encarecidamente a Energanova para unha solución adecuada ás vosas necesidades.

Manuel Vera
06 Maio 2020
A

Realicei con Energanova unha instalación xeotérmica con fotovoltaica e estamos moi satisfeitos tanto coa execución coma cós consumos. Sobre todo, agora que a electricidade está polas nubes e nós pagamos 20€ ao mes. Empresa aconsellable 100% en tódolos aspectos.

Alejandra González
11 Setembro 2021
F

Energanova é unha empresa seria, que en todo momento nos explicou e axudou en todo o relacionado coa instalación fotovoltaica. E a instalación quedou perfecta, buscaron solucións específicas para un espazo moi reducido. 100% aconsellables.

Fernando Mejuto García
01 Xuño 2021
P

Logo de querer investir en fotovoltaica, púxeme a buscar en internet empresas que puidesen darme presupostos, ata que atopei Energanova. Dende o principio, Javier atendeume coma un cliente desexa ser atendido, con paciencia e respecto, pois non todo o mundo sabe o que é un panel solar, un inversor, etc. Energanova paga a pena, son de confianza. Grazas.

Poery
13 Agosto 2020
C

Podo dicir que se trata dunha empresa na que en todo momento tanto o asesoramento técnico, coma o trato profesional foi acorde ás miñas necesidades. Simplemente dicir que se estades pensando en instalar unha calefacción/clima non dubidedes en tomalos como opción, porque sen dúbida trátase dunha empresa solvente e seria, o cal nos tempos que corren moitas veces é complicado de atopar. Grazas Energanova!

César González
18 Xullo 2020
A

Traballei con Energanova na rehabilitación dunha vivenda e estou moi contenta coa miña escolla. É unha empresa achegada e profesional. Contan cun gran equipo que explica detalladamente tanto ó arquitecto, arquitecto técnico e construtor como á propiedade as prestacións de todo antes, durante e despois da obra. Moi aconsellable!

Alba Balmaseda
23 Abril 2021
P

Moi satisfeito con esta empresa. Asesoráronme e informáronme durante todo o proxecto dunha maneira moi profesional, son moi bos tecnicamente e nótase que teñen moita experiencia. Esteticamente coidaron ata do último detalle para que a instalación quedase integrada na vivenda e os cables o máis disimulados posible. Tiven outras propostas ao principio máis económicas, pero ao final ata me conseguiron unha subvención que cubriu unha boa parte do presuposto. En resumen, ENERGANOVA 100% aconsellable

Pablo Rubal
16 Outubro 2020
J

Excelente trato, grande profesionalidade e un equipo dedicado a buscar as mellores solucións, tanto técnicas coma económicas para o cliente.

José Luis Santamaría
05 Outubro 2021
M

A xeotermia instalada máis placas fotovoltaicas, todo un acerto. O confort e consumo enerxético que nos garantiron cumpriuse, e malia a nosa desconfianza inicial cara este tipo de enerxías renovables, agora só podemos dicir que as recomendamos 100%.

Marco Vaq
16 Marzo 2021
K

Excelente experiencia con Energanova. Cumpriron cos prazos, todo o persoal foi moi profesional, o traballo for limpo e moi rápido tanto para a xeotermia como para as placas fotovoltaicas. Nós solicitamos as axudas da Xunta e eles encargáronse de xestionalo por completo. Encantados de telos escollido, tanto polo trato como polo resultado da instalación.

Karla Álvarez
06 Outubro 2021
P

Moi profesionais!

Proyectopía La vivienda modular a tu medida
25 Xullo 2021
T

Excelente servizo. O asesoramento que ofrecen é de 10 cunha execución moi profesional. Completamente recomendables.

Tony Doval
23 Xuño 2021
E

Quedamos encantados coa instalación. Queríamos uns emisores térmicos para a casa no pobo e todo saíu perfecto, funcionan moi ben. A instalación foi moi sinxela e rápida. Cumprindo á perfección co que nos ofertaron. Moi profesionais e atentos. Volveremos traballar con eles.

Esther Aguín Martínez
05 Agosto 2021
G

Excelente: gran profesionalidade, tanto no traballo administrativo para conseguir permisos e subvencións, como no técnico para instalar os equipos. Sempre pendentes ademais do funcionamento correcto da instalación, e de calquera incidencia.

Gabriel Gijarro
19 Febreiro 2021
C

Puxémonos en contacto con Energanova porque queríamos cambiar a nosa vella caldeira de gas por un sistema máis eficiente e respectuoso co medio ambiente. Nótase que son especialistas neste tipo de traballos, xa que demostraron ser moi profesionais en todo momento.

Carlos Martín
19 Setembro 2020
J

Pincheiro AT, o noso complexo de apartamentos en A Pobra do Caramiñal, apostaba polas enerxías renovables, especialmente xeotermia e fotovoltaica. Podemos certificar que Energanova cumpriu enormemente todas as nosas expectativas. Constatar, e isto é difícil, a honestidade desta empresa, xa que o presupostado corresponde exactamente co que nos facturaron. Só cabe dicir por parte de Pincheiro AT que nos sentimos en boas mans tanto polo realizado en obra coma polo seguimento puntual que teñen feito ata o de agora e que seguen a facer.

José Barroso Castro
02 Outubro 2021
J

Por fin, unha empresa que da o que me ofrecera, é difícil…, pero se ao final atopas unha empresa así, con grandes profesionais, o resultado é moi satisfactorio.

José Antonio Sánchez González
15 Maio 2020
J

Grandes profesionais, puntuais, minuciosos co traballo e moi serios. Volverei contratalos para outro proxecto. Grazas.

Jesús González
20 Agosto 2021
S

Boa experiencia, bo traballo, cumprindo cos prazos e todo funcionando á corrección. Moi contentos e aínda máis agora coa suba da luz! Tamén nos facilitaron o monótono proceso das axudas á Xunta. Animo á xente a escoller esta empresa! Boaa elección

Silvia Jenuario
27 Outubro 2021
B

Vou contar a miña experiencia con esta empresa de enerxías renovables. Antes que nada, teño que dicir que sempre me teño considerado una persoa “difícil” como cliente, que esixe seriedade e profesionalidade en todos os servizos que contrata e en especial para a miña vivenda. Pois ben, teño que dicir que nesta ocasión a miña satisfacción é máxima e quero dar os meus parabéns a través deste comentario a todo o equipo de Energanova pola súa profesionalidade. Non é fácil atopar hoxe en día empresas que fagan as cousas ben, e teño que dicirvos que esta empresa fainas moi ben.

Begoña Romero
15 Febreiro 2021
L

Colaboramos dende fai tempo coa empresa Energanova, para todos os nosos proxectos, tanto de xeotermia coma de aerotermia con fotovoltaica. En cada traballo que executan, amosan experiencia, profesionalidade e seriedade, dende a redacción inicial do proxecto ata a instalación final. Teñen un grande equipo técnico e comercial que asesora en cada unha das fases cara a mellor solución enerxética, trasladando sempre o seu amplo coñecemento. Traballan coas mellores marcas e coidan moito do deseño e da estética. Seguiremos colaborando con eles e por suposto recomendándoos a cada persoa ou empresa que necesite levar a cabo calquera instalación de enerxías renovables.

La I Desing
07 Outubro 2021
D

Fixen a climatización da miña vivenda con bomba de calor xeotérmica (iDM), chan radiante e paneis fotovoltaicos con Energanova. Estamos moi contentos co resultado. Como empresa son moi serios e profesionais, souberon aconsellarme en todo momento. Con esta instalación a vivenda é moi confortable e o consumo é moi reducido. É unha empresa 100% aconsellable.

Da Pereira
15 Setembro 2020
M

Asesoráronme e informáronme durante todo o proxecto dun xeito moi profesional, axudándome tamén na xestión da subvención. Atención personalizada e seguimento despois da instalación para obter o máximo aproveitamento da mesma. Creo que é a forma de pasármonos ás enerxías renovables, superando o estrés e as inseguridades que poidamos ter. ENERGANOVA 100% recomendable!!!!

María Soliña Opera
05 Agosto 2020
C

Rápida resposta e excelentes profesionais, recomendados sen dúbida

Cova Charlin Villanueva
01 Outubro 2021
S

Excelente empresa. Contactamos con eles e rapidamente se desprazan á túa vivenda para ver cal é a instalación idónea para a mesma, resolvendo calquera tipo de dúbida que poidas ter. Mellores prezos que se a comparas con outras empresas de enerxías renovables. Instalación rápida e ben executada. No meu caso pedín a subvención ao Inega, e como son unha empresa instaladora autorizada, eles encárganse de todo e son os primeiros en conseguila para que non quedes sen ela. Se tivera que facer calquera instalación contactaría con eles sen dúbida.

Sandra
07 Maio 2021
Y

Bos profesionais e moi áxiles. Instalei unha fotovoltaica con eles e estou encantado.

Yago Lorenzo
19 Maio 2020
A

Gran servizo posvenda e moi rápido!!

Alberto López
06 Marzo 2021
R

A empresa funciona ben, ofrecen distintas alternativas despois de estudar a túa problemática, respondendo e aclarando todas as dúbidas que poidas ter. Resposta rápida e eficiente, bos profesionais e una adecuada documentación e información sobre o funcionamento da instalación. Ocúpanse de toda a tramitación administrativa incluídas as subvencións. Moi satisfeitos!

Román Lago
17 Xullo 2020

Descobre cando podes aforrar cun sistema de autoconsumo fotovoltaico con bomba de calor

Sen investimento inicial, pagaralo co aforro xerado