Preguntas frecuentes

A continuación, respondemos a algunhas das preguntas que máis nos fan os nosos clientes

  • Ventilación
  • Sistemas de emisión
  • Fotovoltaica
  • Xeotermia
  • Aerotermia

A ventilación con recuperación de calor é un sistema de ventilación onde se garante a calidade do aire de xeito eficiente, xa que para evitar a perda de enerxía cando ventilamos estes sistemas empregan un recuperador de calor, filtrando e aclimatando o aire que entra dende o exterior, conseguindo un alto grao de confort térmico e un aire limpo e renovado, expulsando ao exterior os axentes nocivos presentes no aire viciado.

O chan radiante é un sistema de emisión que consiste na circulación de auga a baixa temperatura por tubaxes instaladas baixo o pavimento. Isto permite que a calor se distribúa uniformemente por toda a estancia, favorecendo a sensación de confort e reducindo os custos de funcionamento. O chan radiante tamén pode ser refrescante, para iso faremos circular a auga a unha temperatura de entre 12-19ºC, proporcionando unha agradable sensación de frescor.

A temperatura mínima de impulsión en modo refrixeración varía en función da humidade do ambiente.

O funcionamento da aerotermia consiste basicamente nun intercambio de calor, empregando unha bomba de calor aerotérmica. A bomba de calor toma a enerxía térmica do aire e transfírea a un líquido refrixerante mediante un intercambiador. Este líquido pasa a estado gasoso e chega a un compresor onde aumenta a presión e en consecuencia a temperatura do gas refrixerante. Este aumento de temperatura emprégase para quentar un fluxo de auga que é a que transporta a calor cara ao interior da vivenda a través do sistema de emisión correspondente (chan radiante, radiadores, fancoils, etc.). Este proceso pódese inverter para extraer a calor interior, converténdose así tamén nun sistema de refrixeración.

A xeotermia consiste no aproveitamento da calor do interior da Terra para obter enerxía renovable coa que poidamos climatizar a nosa vivenda grazas a unha bomba de calor e así obter calefacción, refrixeración e auga quente.

Os paneis fotovoltaicos non requiren dunha limpeza moi frecuente. Con limpalos unha vez ao ano sería suficiente, a non ser que vivas nunha zona de moita polución ou moi seca onde apenas chova, onde se cadra o máis recomendable sería facelo dúas veces ao ano.

Descobre cando podes aforrar cun sistema de autoconsumo fotovoltaico con bomba de calor

Sen investimento inicial, pagaralo co aforro xerado