Diferenza entre aerotermia e xeotermia - Energanova - Energías Renovables

Diferenza entre aerotermia e xeotermia

Tanto a xeotermia como a aerotermia utilizan fontes de enerxía inesgotables para climatizar unha vivenda, pero o xeito de conseguir esta enerxía é distinta, na aerotermia aprovéitase a calor contida no aire e na xeotermia a temperatura do terreo para obter calefacción, refrixeración e auga quente para unha vivenda.

More news