Un sistema deste tipo require moito espazo de instalación? - Energanova - Energías Renovables

Un sistema deste tipo require moito espazo de instalación?

Non, non se require de moito espazo. No caso de que se trate dunha bomba de calor bibloc, teríamos que instalar unha unidade exterior e unha interior, do tamaño e aparencia dun frigorífico, mentres que na bomba de calor monobloc só sería necesario instalar unha unidade exterior.

More news